Menu
نویسنده مطلب : محمد نصری

مطلب مورد بحث:

چهار روش برای آغاز متن یا شروع سخنرانی


در سبکی از سخنرانی‌ها داریم که سخنران، سخنرانی خود را با ادعیه شروع می‌کند و سلام و تهنیت بر بزرگان می‌فرستد و پس از آن مناسبت‌های سپری شده و همچنین پیش‌رو را تبریک و یا تسلیت می‌گوید و پس از آن شروع می‌کند کم‌کم با شیب ملایم موضوع صحبت را باز می‌کند.
این سبک به نظر من سبک “تلویحی و با تاخیر” است که شدت تلویح و تاخیر آن زیاد می‌باشد.