Menu
نویسنده مطلب : بابک کابری

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی


 
مرزهای سیستم را به “سامانۀ آموزش یک دبستان” محدود می سازیم. در اینصورت، عناصر داخلی و عوامل خارجی را می توان بشرح زیر بر شمرد (این فهرست در اینجا عامدانه به چند مورد محدود شده است)؛
 
عناصر داخلی: دانش آموزان، معلم ها، مشاوران، اولیای مدرسه، پرسنل خدماتی مدرسه، امکانات (تاسیساتی-ساختمانی) مدرسه، لوازم آموزشی و ابزار کمک آموزشی، بودجۀ مدرسه
 
عوامل خارجی: نظام آموزش و پرورش، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط جغرافیایی، اولیای دانش آموزان، بستگان و آشنایان، رسانه ها، رانندگان سرویس مدرسه، موسسات آموزشی/ فرهنگی دیگر.     
 
بدیهی است که ما در سیستم حاضر قادر به تغییر عوامل خارجی نبوده و باید تلاش کنیم تا با استفاده از عناصر داخلی، عوامل مذکور را در جهت مطلوب خویش بکار گیریم.
 
فرایند اصلی سیستم با ورود یک کودک بی سواد که در چند سال اول زندگی، دانش اندکی را از محیط محدود اطراف خود کسب کرده است، به مدرسه آغاز می شود. چنین کودکی با عناصر داخلی و عوامل خارجی تعامل داشته و نهایتا بعنوان نوجوانی با تفکر سیستمی، مدرسه را ترک می گوید.
 
دانش آموز هستۀ اصلی سیستم بوده و مدرسه را می توان عضو مرزی سیستم دانست. بر اساس تجربه خودم از دوران مدرسه، پر بیراه نیست اگر معلم ها و سپس لوازم آموزشی را نقاط اهرمی سیستم بدانیم.
 
بدین ترتیب نهادینه نمودن تفکر سیستمی در معلم ها (یا بهره گیری از معلم هایی که سیستمی فکر می کنند) را می توان اولین و مهمترین نکته در طراحی این سیستم محسوب نمود.
 
اقدام بعدی فراهم نمودن بستر مناسب برای اجرای تفکر سیستمی توسط معلم هاست. که می توان آن را اصلاح زیر فرایندهای داخلی مدرسه نامید. مثلا سیستم رد-قبول بر اساس نمره، که یک نگاه خطی علت و معلولیست باید با مدل دیگری که بر اساس افزایش توان یادگیری و در بر گیرندۀ پارامترهای متعدد است جایگزین گردد. تغییر سیستم های متداول تنبیه و تشویق، مشق شب، کلاس بندی و … نیز در زمرۀ همین اقدامات قرار می گیرد.  
 
در مرحله بعد، باید ابزار مناسب را در اختیار معلم ها گذاشت. یعنی طراحی لوازم و تکنیک های آموزشی منطبق بر تفکر سیستمی. ابزار و تکنیک های آموزشی باید مشخصه های تنوع، خود سازماندهی و ارتباط متقابل را به دانش آموز منتقل کند.
 
در چنین سیستمی احترام به تنوعات اتنیکی/ عقیدتی/فرهنگی دیگر با حفظ هویت هر دانش آموز از طریق روش هایی همچون آموزش به زبان مادری، معرفی تنوعات فرهنگی، عدم تفکیک جنسیتی و … مورد توجه قرار می گیرد. این سیستم به دانش آموزان یاد می دهد که خود را در گروه های مختلف (مثلا گروه دوستداران محیط زیست) سازماندهی کنند. اقداماتی از قبیل تشکیل تیم های ورزشی، تعریف پروژه های گروهی، کلاس های هم افزایی (که در آن دانش آموزان به هم آموزش داده، تمرین نموده یا در موضوعات مختلف مباحثه می کنند)، مهارت های ارتباط متقابل بچه ها را ارتقا داده و نهادینه می سازد.
 
در مراحل بعدی می توان سایر عناصر سیستم را نیز در جهت هدف پروژه، تغییر داد. بنظرم در چنین مدرسه ای اصلاً آبدارچی وجود ندارد. و نظافت بر عهدۀ تمامی اعضای سیستم (اعم از مدیر، معلم و دانش آموز) می باشد. اصلاح چیدمان کلاس ها از فرمت متداول ردیفی، به نیم دایره یا باصطلاح دور تا دور، نیز تاثیر بسزایی در تغییر دیدگاه دانش آموزان خواهد داشت. و …   
 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟