Menu
نویسنده مطلب : حسین

مطلب مورد بحث:

هانس آیزنک | سه صفت شخصیتی اصلی برای شناخت انسان‌ها


در هدیه‌ی نوروزی امسالِ متمم (ویژگی‌های انسان تحصیل‌کرده)، انسان فرهیخته و ویژگی‌هایش معرفی شدند. یکی از این‌ ویژگی‌ها موضع داشتن بود. آقای هانس آیزنک مثال خوبی برای این موضوع است. ایشان آنقدر به نظریه و استدلال‌هایش معتقد است که نمی‌پذیرد کسی شخصیت‌شناسی بخواند و همزمان هم به نظریه‌ی او معتقد باشد و هم به نظریه‌های دیگر.

نظر شخصیِ من این است که موضع نداشتن حتی برای خواننده‌ی عامی بد است چه برسد به کسی که خودش را متخصص آن رشته می‌داند. خواننده‌ای که متخصص نیست باید بداند که موضع او ترجیح شخصیِ اوست و فقط به درد خودش می‌خورد. اگر خواننده موضعِ شخصی نداشته باشد آن وقت همه‌ی حرف‌ها و استدلال‌ها وزنشان در ذهن خواننده یکسان می‌شود و خواننده درگیریِ ذهنی‌اش را با متن از دست می‌دهد.