Menu
نویسنده مطلب : سحر شیوایی

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


چه رفتارها و تصمیم‌های ظریفی را در محیط کار خود یا دیگران دیده‌اید که کیفیت زندگی کاری را به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود داده است؟

در شرکتی که من به عنوان مدیر میانی با بیشتر از ۱۰۰ پرسنل در کل مجموعه کار می کنم تقریبا دو سال هست که واحد منابع انسانی تشکیل شده و حضورش باعث شده مدیران در بحث های منابع انسانی دخالت مستقیم نکنند. در گذشته هر مدیری که قابلیت مذاکره بیشتری با مدیریت ارشد داشت شرایط بهتری رو برای تیمش فراهم می کرد و تصمیمات سلیقه ای و جزیره ای بودند اما با وجود واحد منابع انسانی پرسنل همه واحدها یکسان دیده می شوند.
آگاهی مدیر از وضعیت شخصی پرسنل و اهمیت دادن به آنها. در مقایسه با سایر واحدهای سازمان دو واحدی که مدیریت آنها با حذف ارزش های سازمان، به شرایط زندگی شخصی پرسنل اهمیت می دهند و به فرض با مرخصی مداوم یکی از افراد در شرایط خاص بدون التماس فرد موافقت می شه کیفیت زندگی کاری بهتری وجود داره.

چه تصمیم‌ها و رفتارهایی سراغ دارید که هنوز در محیط کار شما یا دیگران اتخاذ نشده و انجام نمی‌شود، اما می‌توانند بدون تحمیل هزینه و ایجاد دردسر، کیفیت زندگی کاری را بهبود بخشند؟

عدم دخالت مدیریت ارشد در تصمیم گیری های جزیی سازمان. قطعاً مدیریت ارشد یک سیستم نمی تونه جزییات داخلی سازمان رو به اندازه سرپرست و یا مدیر میانی مسلط باشه اما وقتی نمی تونه به این رده از افراد اعتماد کنه به وضوح سرپرستان و مدیران میانی خلاقیت و انگیزه خودشون رو برای پیشبرد مجموعه و حتی افزایش توانمندی های خودشون از دست می دن.