مونا رأفت - حافظه کش چیست؟ کش کردن به چه معناست؟ (Cache)
Menu
نویسنده مطلب : مونا رأفت

مطلب مورد بحث:

حافظه کش چیست؟ کش کردن به چه معناست؟ (Cache)


به جرأت می تونم بگم برای من ، خواندن همین توضیحات ساده و در عین حال بسیار مفهومی و قابل درک, دقیقا معادل یک ترم از دانشگاه بود که درس معماری کامپیوتر داشتم .
مثال هایی که از کش گفته بودید خیلی واضح بود. در واقع کش ، ثبت کننده تمام عملیات و رفتار کاربر رایانه از طریق محاسبات پیچیده و دقیق است. کش، به عنوان یک ثبت کننده ردپای عملیات کاربرست.