Menu
نویسنده مطلب : محسن صیادی

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل، تئوری و قانون چیست و چه تفاوتی دارند؟


درود بر همه

یک تصور عامه در مورد پیش بینی قیمت طلا و سکه موجود است که بخاطر کاهش تقاضا در ماههای رمضان ، محرم و صفر، حتما با کاهش قیمت مواجه هستیم. اما بدلیل اینکه پارامترهای تاثیر گذار دیگری (همچون قیمت ارز، قیمت اونس جهانی و … ) دیده نشد و همچنین درصد زیادی از افراد با این تصور منتظر خرید در این ایام شدند با افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش عجیب قیمتها روبرو شدیم.

در واقع در این مثال میتوان به این نتیجه رسید که این نوع نگاه به آینده، در حد یک تئوری بی نقص پذیرفته شده بود در حالیکه تنها برداشتی از مدلهای برخواسته از روندهای گذشته بود

با سپاس از همه