Menu
نویسنده مطلب : گرین

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


میدانم که تا حالا از وقت خود به درستی استفاده نکرده ام اما متعهد خواه شد که حتما راجع به آن کاری انجام دهم.

میدانم میزان وقتی که برای موفق شدن در کارها و ایجاد تغییر در خود صرف می کنم کافی نیست اما سعی می کنم هروز تلاش بیشتری داشته باشم.

میدانم با توجه به برنامه ریزی که داشته ام پیشرفت چشمگیری نداشته ام اما سعی می کنم مشکل را ریشه یابی کنم و آن را حل نماییم.

میدانم در عمل کردن به بعضی از مواردی که برنامه ریزی کرده بودم پایبند نبودم و این مسئله چندین بار تکرار شده است، با این حال به تلاش خود ادامه میدهم تا بتوانم کاملا برنامه خود را به اجرا درآورم.