Menu
نویسنده مطلب : آنیتا

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


به یاد دارم روزی که همکارم با من تماس گرفت در رابطه با پیشنهادی که مطرح کرد البته از طرف دوستان دیگر هم بهم پیشنهاد شده بود تا آن زمان قبول نکرده بودم بدون تحلیل قبول کردم نوع تصمیم گیری براساس سیستم یک بود به یاد دارم ندای درونی با تمام قوا فریاد میزد که اینکار را انجام ندهم نتیجه اش یه مبلغی رو که در آن زمان کم نبود رو از دست دادم برایم تجربه خوبی بود

بیشتر تصمیم های که گرفتم در زمینه کاری ام براساس سیستم دو می باشد گاهی اوقات اشتباه کردم بابت تصمیم اشتباهی که گرفتم هزینه اش رو پرداخت کردم همیشه دوست دارم اشتباه کنم اشتباه های جدید وجذاب