Menu
نویسنده مطلب : کمیل عرفانی

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


چه بسیار شرکتهایی که با اهداف بازرگانی تشکیل شده اند ولی پس از مدتی تصمیم گرفته اند خدمات خود را توسعه داده و ارزش آفرین باشند. خواه این روند اختیاری و خواه اجباری باشد.

اختیاری به این معنا که در طول فرایند کاری درک کرده است که می تواند مشاور امینی برای مشتری باشد و مشاوره های رایگان به او بدهد تا مشتری تصمیم بهتر و مقرون به صرفه تری بگیرد . مشتریان هم مجددا به آنها مراجعه می کنند و این کار به روابط بلند مدت طرفین کمک کرده و طول عمر شرکت را می تواند افزایش دهد و یا تضمین کند.

اجباری بدین صورت که وقتی تعداد رفرنس های فروش افزایش یابد ، مشتریان بعد از خرید های متعدد کم کم انتظارات بیشتری از شرکت دارند و خواهان اخذ خدمات پس از فروش ،تعمیرات ، گارانتی و وارانتی می شوند و شرکت هم بقای خود را در ایجاد این روند از طریق توسعه استراتژیک فعالیت خود میبیند و ارزش آفرینی را ناچارا بر می گزیند.

باید گفت که هر دو موارد فوق وقتی اتفاق می افتد که مدیران شرکت علاقمند به پایداری و ارزش آفرینی باشند و نخواهند در مرحله بازرگانی بمانند .