Menu
نویسنده مطلب : سرور صارمی فر

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد آنالیز:
امروز در ادامه سلسله دروس تفکر پیچیده/تأملی، در‌می‌یابیم که سه نوع تفکر داریم: تفکر خلاق، نقاد و مراقبتی/عاطفی. به تعریف هر یک از این انواع تفکر می‌پردازیم و اینکه چگونه می‌توانیم انواع این تفکر را جداگانه در خود تقویت کنیم.
رویکرد سنتز:
امروز بعد از معرفی ابعاد مختلف تفکر پیچیده/تأملی در می یابیم که دوگانگی و تعارض میان تفکر خلاق و نقاد وجود ندارد. تفکری که نقاد است، تا اندازه‌ای هم خلاق است و تفکری که خلاق است، تا حدودی نقاد هم هست.
همچنین بعد از تعریف تفکر مراقبتی/عاطفی، در می‌یابیم که این تفکر به موازات تفکر خلاق و نقاد نیست بلکه زیرساخت و بستر معنابخشی به آن هاست.
هر سه این ابعاد تفکر با یکدیگر همبستگی دارند و در کنار یکدیگر پرورش می‌یابند.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟