Menu
نویسنده مطلب : sadegh kakehpour(صادق کاکه پور)

مطلب مورد بحث:

سواد مالی برای کودکان و نوجوانان (معرفی درس)


سواد مالی بحث بسیار خوب و کاربردی است که همه افراد جامعه در تمامی سطوح باید آنرا بلد باشند بویژه آنکه دنیا ی ما دیگه کاملا مالی سازی شده است  .

کمبود دانش مالی در جامعه ما به وضوح مشخص است از جمله اینکه ما صرفا داراییهای مشهود را دارایی میدانیم خانه و زمین و باع و ماشین و جایگزینهای سرمایه گذاریمان بسیار اندک است .

خوشبختانه در جند سال اخیر همتی در بین  اجتماعات علمی و فرهنگی برای آموزش اصولی و بنیادی با ترجمه کتاب و راه اندازی سایتهای علمی و آموزشی براه افتاده است که متمم نیز یکی از این موارد است .

دانش باید مثل خون در جامعه جریان داشته باشد و دانش مالی دانش بقا ست در اقتصاد امروزی