Menu
نویسنده مطلب : محمد جعفربگلو

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


در رابطه با سوال سوم:

گردش مالی بالایی که امروزه در دنیای بازی و گیم وجود داره نشون دهنده ارزشی است که این صنعت برای کاربران خود ایجاد کرده.

این ارزش را بنظر در دل موارد بالا نمیشه گنجاند. شاید بشه اسم این سبک تولید ارزش را بشه گذاشت ایجاد تعلیق ذهنی (Flow) و سرگرمی.