Menu
نویسنده مطلب : محمد سریزدی

مطلب مورد بحث:

داستان‌ها و توضیحات مربوط به کلمات انگلیسی


سلام

من در دوران دبیرستان از جعبه ی لایتنر برای به خاطر سپردن واژگان انگلیسی استفاده میکردم . در اکثر موارد فریب  چرخه ی وسوسه برانگیز این روش را می خوردم و هر کلمه ای که به چشمم  خوش می آمد را می نوشتم  و وارد این جعبه می کردم .غافل از اینکه این کلمه ممکن است حتی یک بار هم به کار من نیاید . در واقع من با این روش مشغول کاشتن درخت های مختلف در یک  باغ حاصلخیز بودم و عطش کاشت درختان بیشتر من را از هدف اصلی که رسیدن به محصول است دور کرده بود .اما پیگیری درس “مهارت یادگیری ” از سلسله درس های “مهارت های فردی ”  در متمم و به ویژه گفته های محمد رضای عزیز در باره ی “ یادگیری کریستالی ” روشی کارامدتر را به من آموخت که تمرکزش بیشتر بر  پر و بال دادن و عمیق تر کردن یادگیری های قبلی است تا یادگیری کلمه و مطلب جدید .

از این جهت این درس می تواند به یادگیری کریستالی کمک زیادی کند .

ممنونم متمم