Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

متمم محتوای پویا تولید میکند


سلام متمم

می‌بینید متمم تشخص یا به تعبیر دیگر شخصیت پیدا کرده و تعامل می‌کند و پویا است. زهی سعادت! آرزوی کسی چون من است که متمم جایی باشد که هزاران هزار نفر در آن ببالند و پویامند راه زندگی‌شان را پیدا و طی کنند. چون در مقاطعی از زندگی‌ام با آموزش ارتباط داشته‌ام خود را برای داشتن چنین آرزوی مهم شایسته‌تر می‌دانم. مخصوصاً که می‌دانم خیلی از زیرساخت‌های آموزشی و ارتباطی کشور در بسیاری از شهرها و روستاهای ما هنوز به‌وجود نیامده‌‌اند، چه برسد به این‌که در حد استاندارد باشند. هر روز که خبری می‌خوانم که از افزایش تعداد کاربران اینترنت می‌گوید، خوشحال می‌شوم. چون حداقل در ایران خیلی از کسانی که امکان خوب آموزش دیدن را ندارند می‌توانند با سایت تعاملی و پویای متمم وارد چرخه‌ای شوند که مطمئناً از هر نظر نسبت به قبلش بهتر خواهند بود. آرزو می‌کنم در ایران کسانی که راه‌ زندگی خوب و رضایتمندانه جستجو می‌کنند به هر طریقی که ممکن است سر از متمم درآوردند و ببیند که شخصی به نام متمم روبه‌روی آن‌هاست و سخاوتمندانه این همه محتوای آموزشی را برایشان فراهم کرده است. به نظر می‌رسد آرا‌م آرام برند متمم از شعبانعلی فراگیرتر شود. و این همان چیزی است که شعبانعلی می‌خواهد. این را می‌دانم که می‌گویم. چون متمم آرام‌آرام تعاملی‌تر، پویاتر، و بزرگ‌تر خواهد شد.

روز و روزهایتان خوش باد.

محمد