Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 8: سیستم‌های رفتارگرای کور!


در این سیستم وقتی مدیران به سرعت عوض میشن تاثیر آن روی کل فروش است

چون:

با ورود مدیر جدید سیاست های قبلی کنار گذاشته میشه که ممکنه مدت زمان لازم برای اثردهی سیاست های قبلی گذرانده نشده باشد و یا حتی سیاست های قبلی درست چیده شده باشد اما مدیر جدید تصمیمات خودش را ارجح تر میداند پس ساختار دوباره از اول چیده میشود

در این حالت اعضای تیم دچار سردرگمی میشن چون تا قبل از آن با سیستم قبلی کارهاشونو انجام میدادن اما الان باید با سیستم جدید پیش برن