Menu
نویسنده مطلب : بابک راجی

مطلب مورد بحث:

کانال های ارتباط با مشتری در مدل کسب و کار شما چیست؟


من قصد دارم مدل های ارتباط با مشتری برای فروش یک محصول صادراتی (به صورت عمده) را بررسی کنم:

 

۱- رابطه در مرحله آگاهی و کسب اطلاعات: در این بخش می توان با معرفی محصولات بر روی سایت و سپس تماس تلفنی یا ارسال ایمیل یا ملاقات در نمایشگاه های تخصصی و برگزاری جلسات رو در رو، مشتریان بالقوه را از وجود محصول خود مطلع می کنیم.

 

۲- رابطه با مشتری در مرحله مقایسه و ارزیابی: در این مرحله می توان با ارسال کاتالوگ های فنی حاوی مشخصات و ویژگی های انواع محصول، گواهی ها و استاندارهای اخذ شده و ارائه لیستی از مشتریان قبلی مشتری را در مقام ارزیابی و قضاوت قرار داد. در این گام مشتری می تواند به صورت دقیق تمام اطلاعات لازم را در مورد محصول و تفاوت آن با دیگر محصولات موجود در بازار به دست آورد.

 

۳- رابطه در مرحله خرید: در این مرحله مشتری می تواند از طریق ایمیل یا حضوری پیش فاکتور دریافت کند و از طریق بانک (اعتبارات اسنادی) یا صرافی (حواله) خرید خود را انجام دهد.

 

۴- رابطه در مرحله تحویل: فروشنده می تواند با بهره گیری از امکانات ارائه شده از جانب شرکت های حمل و نقل (پیمانکار، مصحول خود را به دست خریدار برساند.

 

۵- رابطه در مرحله خدمات: مشتری می تواند با استفاده از تلفن، ایمیل یا به صورت حضوری فروشنده خدمات بگیرد.