Menu
نویسنده مطلب : حامد قاسمی

مطلب مورد بحث:

انواع تعارض | آشنایی با ریشه‌های تعارض


تفاوت در اهداف سهامدار و مدیر غیرذینفع

یکی از ریشه های مهم تعارض در محیط کار، تفاوت در اهداف سهامدار و مدیری است که از سود شرکت منتفع نمی شود. موردی که به غیر از کسب و کار در بسیاری از شئونات زندگی موضوعیت دارد. خیلی وقت ها به عینه شاهد هستم، اهداف شخصی تا چه میزان بر تصمیمات مدیران تاثیرگذار است و منافع سازمان قربانی تمایلات شخصی می شود. آنان به جای اینکه همه فرآیندها و فعالیت ها را در راستای نیل به استراتژی های سازمان به پیش ببرند، خواسته های شخصی هسته مرکزی تصمیمات شده و اهداف سازمان تنها به عنوان پوسته این هسته می باشد.

در این جا نقش کنترل همزمان پررنگ می شود. مکانیزمی که بتواند بر تصمیمات مدیران قبل از نهایی شدن آنان نظارت نماید. مثلاً هیئت مدیره می تواند از طریق ایجاد سیستم کنترل و بازرسی، حین انجام پروژه ها حسن انجام امور هر یک از فعالیت ها را بررسی کرده و اگر اختلافی مشاهده گردید موارد را به مجریان، مدیرعامل و یا در صورت لزوم به هیئت مدیره گزارش نماید.

خودتان را در مواجهه با کدامیک از ریشه‌ها قوی‌تر و در کدام‌ زمینه‌ها ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنید؟
برای من تفاوت در ویژگی های شخصیتی در خیلی مواقع، تعارض ایجاد می کند. زمانی که می خواهم با کسی کار گروهی انجام دهم این موضوعی است که حین انجام کار اگر در ویژگی های رفتاری با او تفاوت های زیادی داشته باشم در تصمیمات حساس دچار چالش می شوم. در مقابل حتی با داشتن اختلاف فرهنگی با افراد مختلف می توانم این مسئله را به عنوان یک ویژگی مثبت برای پیشبرد مذاکره و یا شراکت پیش ببرم و از هر گونه تعارض احتمالی جلوگیری کنم.