Menu
نویسنده مطلب : مسعود

مطلب مورد بحث:

یک کلیپ تصویری درباره تفکر سیستمی (بالانس)


من دوست دارم در تحلیل این کلیپ از برداشت های سیاسی استفاده نکنم و فقط از دید تفکر سیستمی اون رو تحلیل کنم. اما ابتدا باید این نکته را در نظر گرفت که تفکر سیستمی این را به ما می آموزد که فقط از یه  جهت به مساله نگاه نکنیم و سازندگان این فیلم پشت این انیمیشن کوتاه کل یحرف سیاسی دارند. نکته دوم این است که تفکر سیستمی به ما می آموزد که برای تحلیل این کلیپ باید به تمام زوایای این سیستم نگاه کنیم و هر چقد این نگاه ها عمیق تر باشد تحلیل ما دقیق تر خواد بود.