Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی صفرزاده

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


به نظرم دوره کاربردی دوره ایست که بعد از آن میتوانیم با استفاده از آموزه های آن، تغییری در حوزه آموزش داده شده برای خودمان ایجاد کنیم. مثلا اگر دوره ای با عنوان ارتباطات اعضا در کار تیمی گذراندیم بعد از آن بتوانیم اگر در تیمی هستیم تعامل بهتری با اعضا داشته باشیم (البته برای تعامل بهتر نیاز به معیار کمی داریم مثلا کمتر شدن میزان اختلافات در ماه در یک بازه یکساله میتواند به عنوان یک معیار قابل اندازه گیری باشد )

 

یک معلم می تواند برای کاربردی کردن انچه درس می دهد، از مصداق ها و مثال هایی استفاده کند که به دانشجو این دید را بدهد که چگونه از آموزه ها استفاده عملی در زندگی یا کسب و کار بکند.