Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


با سلام

من این درسو چند ماه پیش مطالعه کرده بودم ولی بعد از راه اندازی کانال و صحبت در مورد مدل ذهنی و درک بهتری از اهمیت مدل ذهنی دوباره امدم و با یه رویکرد کلی از اول شروع به مطالعه درس کردم  الان فکر میکنم دقت درلغاتی  که بکار می برم و مفاهیمی که از شنیدن و یا  خواندن در ذهنم شکل می گیره و  بر مبنای اون تصمیم می گیرم نیازمند پایش و کنترل مستمره داره وعلاوه بر امکان استفاده نادرست توسط دیگران بیشتر باید مواظب مفاهیم که در ذهن خودم هست باشم.

برای انجام تمرین ثروتمند، مسلمان، توکل رو میشه نام برد.

برقرار باشید.