Menu
نویسنده مطلب : نازنین گرده ای

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


در ادامه موارد شما این ها نیز  من اضافه می کنم:

۱- ساخت پالت نقاشی با پر کردن محفظه ها.  ۲- جای فرفره ( زمان بچه گی مون فرفره های رنگی درست می کردیم و در سوراخ های آجرها می گذاشتیم) ۳- استفاده به عنوان زیر داغی در آشپزخونه ها و در زمان قدیم روی سماور میگذاشتن. ۴-  سرما و گرما رو خیلی خوب در خود حفظ میکند و برای تسکین درد ها از داغ آن استفاده می کنند. ۵- برای سهولت در آبیاری با شلنگ . ۶- محل مناسبی برای زندگی انواع مارمولک ها و کرما ها و حشرات خاکی است. ۷- بعضی از گیاهان رونده به خوبی به این آجرها می چسبند و رشد می کنند و برا ی نمای ساختمان ها می توان استفاده کرد. ۸- جای لوله های آزمایشگاهی و نمونه برداری . ۹- برای کاشت نهال های کوچک زراعتی و بذر سبزیجات . ۱۰-به عنوان تکیه گاه . ۱۱- به عنوان وزنه ترازو.

در مورد شکل اول نیز:

برای من تداعی نوار کاست های قدیمی رو داشت که روی جلد داخل آن نام آهنگ ها را با شماره مینوشتیم و یا متن آهنگ مورد علاقه رو با خط ریز مینوشتیم. ذهن من به موارد ریز شکل دقت می کند: مثل تعداد پیچ ها که متوجه شدم یا یکی نداره ویا اینکه هم رنگ لبه آن است.

همینطور به نحوه گرفتن حفاظ کلید برق توسط یک دست مردانه    که در وسط مستطیل خالی آن چند ضلعی ایجاد کرده.

تضاد ترکیبی دو دیوار( ساده و پتینه کاری شده)  و لبه برجسته ای که آنها رو از هم جدا کرده.

آبی بودن محفظه داخل پریز.