Menu
نویسنده مطلب : فریبا فتحی

مطلب مورد بحث:

در تعارض‌ها و مذاکره‌ها، باختن هم می‌تواند یک انتخاب درست باشد


در یک رابطه دوستی بودم که اوایل خیلی خیلی خوب و عالی بود و حس خوبی بین ما بود ولی طرف مقابل خیلی خودخواه بود هرچند که یه جورایی از روی قصد و نیت قبلی نبود کلا ذاتش اینجوری بود و با همه همینطور برخورد میکرد،

حرفش رو رک میزد و اگر کسی ناراحت میشد تعجب میکرد، من چندین بار از این برخورد گذشتم تا رابطه دوستی حفظ شودبه نوعی اجازه دادم که اون شخص احساس پیروزی و قدرت کند

ولی متاسفانه طرف مقابل نه تنها متوجه نشد بلکه بیشتر ادامه داد تا جایی که باخت من ،فقط من رو فرسوده میکرد و اون هیچ وقت به اشتباهش پی نمیبرد ، پس من تصمیم به ترک رابطه گرفتم و الان بسیار از این تصمیم راضی هستم