Menu
نویسنده مطلب : احسان رضایی

مطلب مورد بحث:

استراتژی ادغام عمودی کسب و کارها و مزایا و معایب آن


سلام

چالشهای فرهنگ سازمانی در ادغام عمودی

به نظر می رسد یکی دیگر از چالشهای پیش رو در ادغام عمودی، تفاوت فرهنگی در سازمانهای مختلف میباشد. به طور مثال فرهنگ سازمانی یک شرکت خودروساز که قصد دارد مالکیت یک شرکت بیمه را داشته باشد با فرهنگ سازمانی شرکت بیمه تفاوتهای فاحشی دارد و پس از ادغام چالشهای بسیاری را در مدیریت منابع انسانی خواهند داشت و همین چالشها همزمان به افزایش هزینه ها و بسیاری از مشکلات دیگر دامن خواهد زد.