Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضامهاجر

مطلب مورد بحث:

یک پاراگراف فارسی به انتخاب شما


نویسنده، بسیار زیبا به بیان منظور خود پرداخته و مسئله‌ای کاملاً ملموس رو مطرح کرده. اما نکته جالب‌تر برای من اینه که هفته قبل داخل تاکسی کتابی رو داشتم می‌خوندم. کنار من هم کسی نشسته بود. ایشون هم کتابی رو باز کرد و شروع کرد به خوندن. نیم نگاهی انداختم تا اسم کتابو ببینم. نشد. بجایش نام نویسنده رو دیدم. همین نام بود. بعدش یادم رفت. دنبالش بودم. حالا اینجا دیدم. چی از این بهتر؟ آیا همین کتاب بود یا نه هم مهم نیست. مهم اینه که با این نویسنده آشنا شدم. ممنون.