Menu
نویسنده مطلب : علی امیری

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


مهارت های هر فرد تاثیر گرفته از ۳ عامل می باشد:

یک محیطی که شخصیت و رفتار و کردار را شکل داده و او را بزرگ کرده مثل محیط خانواده و محیط دوستان که اثر بخشی هر کدام از این عوامل محیطی در سنین خردسالی و نوجوانی و جوانی بیشتر و بیشتر نسبت به سنین دیگر تاثیر گذار خواهد بود

دوم ارث ممکن است فردی برای ساختن چهارچوب بدن خود هیچ تلاشی نکرده باشد اما دارای اندام بسیار خوب و مناسب باشد و فرد را بدون مهارت به خواسته ای می رساند که خیلی ها آرزوی چنین تناسب اندامی را میکنند این مورد کم پیش می آید و جزو استثناها محسوب می شود

سوم که از بقیه عوامل به شدّت مهمتر و تاثیرگذارتر می باشد تلاش فرد برای رسیدن به خواسته و نتیجه ی مطلوب خود است که اجازه نمی دهد کمربند همتش شل شود و قطعا این شخص را به هدفی که دارد خواهد رسانید و پیروزمندانه راهش را به سرانجام می رساند