- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : طاهره خباری

مطلب مورد بحث:

تسلی بخشی های فلسفه (آلن دو باتن)


کتاب تسلی بخشی های فلسفه به نظرم از اون نوع کتاب هایی که خواندش در شرایطی که احساس می کنی مسیر زندگی دچار تلاطم و سختی های زیادی شده، می تونه  باعث آرامش خاطر بشه و راه هایی رو نشون بده که پیش از این کمتر بهش دقت کردیم و یا اصلا اونها رو ندیدیم. خوندن این کتاب و یادآوری بخش هایی از دیدگاه فلاسفه مشهور، به نوعی مثل باز شدن پنجره جدیدی در زندگی است که به افراد می گه می تونید از این پنجره هم به دنیا نگاه کنید.

این کتاب ۶ بخش داره که عبارتند از:

۱- تسلی بخشی در مواجه با عدم محبوبیت،

۲- تسلی بخشی در مواجه باکم پولی،

۳- تسلی بخشی در مواجه باناکامی،

۴- تسلی بخشی در مواجه باناتوانی و نابسندگی،

۵- تسلی بخشی قلب شکسته،

۶- تسلی بخشی در مواجه باسختی ها

فصل ششم این کتاب رو من خیلی دوست دارم، شاید به دلیل اوضاع و احوالی که این روزها درگیرش هستم، دوست دارم یه بخش هایی از این فصل رو که خوندنش و یادآوریش برای خودم به شخصه لذت بخشه، برای دوست های خوب متممی اینجا بنویسم:

* در فاصله میان شکست اولیه و موفقیت های بعدی، در شکاف میان کسی که می خواهیم باشیم و کسی که در حال حاضر هستیم، حتما  درد، اضطراب، حسد و تحقیر وجود دارد. ما رنج می کشیم، زیرا نمی توانیم مولفه های رضایت خاطر را به طور خود جوش کسب کنیم.

* رضایت خاطر ناشی از واکنش خردمندانه به دشواری هایی است که می توانند انسان را از هم بگسلند.

* ما نباید از سختی های خود احساس شرمندگی کنیم، بلکه باید از این امر شرمنده شویم که نتوانستیم چیزهای زیبایی از آنها برویانیم.