Menu
نویسنده مطلب : محسن حیدری

مطلب مورد بحث:

هورمسیس: گاهی اوقات، کمی زهر می‌تواند پادزهر باشد


یکی دیگر از نمونه های هورمسیس در بحث مربوط به ترتبیت کودکان مشاهده میشود.

کودکانی که همیشه از طرف خانواده به طور کامل ساپورت میشوند و خانواده به راحتی هرچیزی را که میخواهند در اختیار آنها قرار میدهد و فرزندشان را در مواجهه با سختی های اندک قرار نمیدهند و او را با مفاهیمی مثل: “نرسیدن”، “نشدن” و “نداشتن” آشنا نمی کنند، بعدها در مواجهه با مشکلات زندگی بسیار شکننده هستند، در مدرسه معمولا جسارت دفاع از حق خود را ندارند و یا در زندگی مشترک از خودگذشتگی، تحمل و صبر کمی از خود نشان میدهند و معمولا با مشکل روبرو می شوند.

در حالی که اگر در کودکی و نوجوانی مقداری با سختی ها و حقایق زندگی روبرو میشدند، در آینده در مواجهه با حقایق و سختی های زندگی از خود مقاومت بیشتری نشان میدادند.