Menu
نویسنده مطلب : صادق زارع مقدم

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی و چالش اقدام‌های رها شده و ناتمام


من چند سال پیش با هدف بهبود سلامتی اقداماتی مثل پیاده روی روزانه و کوهنوردی هفتگی را برای‌خود برنامه ریزی کردم

‌پس از چند ماه که طبق بنامه پیش رفتم کم کم کوهنوری هفتگی در بعضی هفته ها محقق نمیشد و من تا اخر هفته دچار عذاب وجدان و فشار روانی بود که چرا سستی کردم و به برنامه متعهد نبودم.

تصمیم گرفتم یک اقدام جایگزین داشته باشم و هفته هایی که به کوهنوردی نمیرفتم بجای اون شب ها ۲ساعت پیاده روی میکردم ، این جایگزینی اندکی از فشار روحی کم میکرد ولی با توجه به دانش الان پس از مطالعه درس اگر کوهنوردی رو حذف میکردم فشار کمتری متحمل میشدم