Menu
نویسنده مطلب : زورو!

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


من خودم به شخصه در اولویت بندی ارزش هام در مسائل اصلی؛ برای مثلا انتخاب یک دوست یا همکاری اصولا به مشکلی برخورد نکردم و زور بعضی از ارزشهام همیشه نسبت به بقیه بیشتر بوده، اما در مسائل کوچک تری مثل انتخاب تبلت یا گوشی که مناسب با شرایطم باشه درگیری بیشتری داشتم!