Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


رابطه علت و معلولی : ناکارآمدی سیستم حمل و نقل عمومی شهری موجب افزایش ترافیک شهری می شود.

رابطه همبستگی : افزایش ترافیک شهری و کاهش تمایل مردم به ورزشهای همگانی

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟