Menu
نویسنده مطلب : فاطمه هاشمی نسب

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


درود

به علت شغل خاصی که دارم، بارها وبارها درگیر این سوال می شوم مثل همین امروز. گاهی  هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم هم باید به این سوال پاسخ دهم:

آیا واقعا این مسیر درست است؟ آیا بعدها از انتخاب این مسیر پشیمان نمی شوم؟

مشکل از آنجا شروع می شود که نگاه شما به موفقیت با نگاه دیگران به موفقیت تفاوت دارد، من خوب می دانم که در نهایت زندگیم به دنبال آرامش حاصل از این مسیر انتخابی هستم، اما گاهی آنقدر جامعه و اطرافیان تو را در تنگنا قرار می دهند که به انتخاب خود شک می کنی و هر روز از خودت میپرسی آیا مسیر درست است؟

داستان ماهی که خلاف جریان آب شنا می کند و…