Menu
نویسنده مطلب : خسرو شریف نیا

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


قبل از اصل تمرین باید اشاره کنم که، به نظرم می رسه خیلی از این استعداد ها رو ضعیف بوده ام اما به مرور بنا به شرایط در آن زمینه بهتر شده ام. در بعضی دیگر هم حس میکنم واقعا به آن استعداد ها تا به امروز بی توجهی کرده ام گرچه زمینه آن وجود داشته.
______________________________________________________________
تجسم فضایی: در مورد این استعداد کمی به خودم امیدوارم. خیلی وقتها در خلال کارهای روزمره حتی علاقه دارم که چشمانم را ببندم و پیرامون خودم را طوری دیگر تجسم کنم (و یا اینکه در ذهنم تغییراتی در محیط پیرامون در نظر بگیرم) . خوب یادم هست که در واحد دانشگاهی طراحی صنعتی-که یک واحد غیر اختصاصی بود-از کلاس لذت بسیار می بردم . حتی در شیمی معدنی همیشه تجسم سه بعدی ساختارها و گروه های تقارنی آنها از جمله نقاط قوت من بود. با این اوصاف فکر می کنم دادن نمره ۸ از ده عادلانه باشه. گرچه الان که بهتر فکر می کنم توجه زیادی به این موضوع نکرده بودم.
حافظه طراحی: در این مورد هم مثل تجسم فضایی به خودم امیدوارم. از آنجا که هنوز خیابان های اطراف هتل محل سکونت سفر یک سال قبل رو به خوبی به یاد دارم و ی حتی نقشه خود هتل را. شاید بتونم نمره ۸ از ده رو به خودم بدم.
استدلال تحلیلی: در این مورد کمی به خودم امیدوارم. جزوات دانشگاهی من معمولا نامرتب بودند و بدون شماره مدون. گاهی ازرنگ خودکار تشخیص میدادم این جزوه مربوط به کدام هفته است و بعد از توالی نوشته ها شماره گذاری آن هفته را انجام میدادم!
 
استقرا: گمان میکنم در این استعداد نه خیلی قوی هستم و نه خیلی ضعیف. خوب که فکر می کنم می بینم گاهی از آن استفاده کرده ام و چه بسا گاهی خاطرات با غروری هم دارم(در محیط کار، دوستان و …) . فکر می کنم ۶ از ده مناسب باشه.
لبریز از ایده: ایده های زیادی را در خاطر دارم که به آن فکر کرده ام. در کودکی هم زیاد پیش آمده که داستان هایی برای دوستانم تعریف می کرده ام در حالی که خودم از سرانجام کار خبر نداشتم. با این حال شاید برای این استعداد ۶ از ده کافی باشد.
نگاه به جلو: در این مورد هم احتمالا در میانه قرار می گیرم و شایدکمی رو به ضعیف
 توانایی سریع خواندن: کمترین استعداد را در این مورد دارم. در امتحانات واقعا برای من سوال بود که فلان شخص چطور وقتی هنوز من به نیمه راه نرسیده ام تمام و کمال جواب ها رو نوشته و دوره کرده و رفته!
 توانایی کار با اعداد:
–          تحلیل سری های عددی: در این مورد با توجه به نیاز هایی که در محیط کار پیش آمده شاید کمی تمرین هم بر من تاثیر گذاشته اما به هر صورت می توانم نمره۶ را به خودم بدهم.
–          توانایی بازی با اعداد و حافظه عددی: واقعا در این دو مورد خیلی ضعف دارم و بی علاقه ام!
تسلط بر انگشتان: متوسط و حتی کمی ضعیف.
سیلوگرام: ضعیفم!

تفکیک رنگ: ضعیف