Menu
نویسنده مطلب : احسان بیرانوند

مطلب مورد بحث:

فهرست کتابهای پیشنهادی شما برای سال ۱۴۰۰


کتاب داستانی:

زوربای یونانی/ نیکوس کازانتزاکیس – ترجمه محمد قاضی

کتاب غیر داستانی:

ساعت‌ساز نابینا/ ریچارد داوکینز

پی‌نوشت:

میخواستم هر کدوم از این عنوان‌ها را پنج‌بار تکرار کنم تا ده عنوان قابل معرفی تکمیل شود اما مطمئن نبودم که با این‌کار در شمارش نهایی متمم پنج‌بار بحساب بیایند (البته امیدوارم که اینطور بحساب بیایند).