Menu
نویسنده مطلب : خدائی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


کتاب: قله‏ ها و دره ها نوشته اسپنسر جانسون

دلیل مطالعه: معرفی دیگران

احساس پس از مطالعه: رضایت، انگیزه، پذیرش و آرامش

توضیح: این کتاب یه کتاب کم حجمه که وقتی دستم گرفتم گفتم باید یه روزه تموم کنم و دو ساعته خوندمش و یکی از دلایل رضایت از این بابت بود و یکی هم اینکه خوب شد این کتاب رو خوندم.

انگیزه گرفتن هم از بابت که یجور حس پذیرش و آرامش در من ایجاد شده که خوب قله ها و دره های زندگیم رو بپذیرم و با هر افت و خیزی دلسرد نشم و برای ادامه مسیرم انگیزه گرفتم.