Menu
نویسنده مطلب : کیان

مطلب مورد بحث:

سیلوگرام - استعداد یادگیری کلمات در زبان های دیگر


نه!

آنقدر به زبان فارسی و صنایع اون وابسته ام که یادگیری زبان دیگه برام راحت نیست، هرچند که انگلیسی رو خوب بلدم ولی بعد از چند سال تلاش زیاد تونستم خوب یادبگیرمش.

راستشو بخواین وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم باخودم قرار گذاشتم که حتما انگلیسی رو یاد بگیرم چون اون موقع واقعا وجه تمایز خوبی برای یک مهندس بود.

الان هم با شرایطی که پیش اومده باید آلمانی یاد بگیرم. اما واقعا از سر استعداد نیست از سر اجبار و نیاز زمان هست.

اما در مورد بسط دادن و باز کردن یک موضوع و سخنرانی کردن راجع به اون در وضعیت مطلوبی هستم و می تونم به صورت بداهه از پس یک معرفی، سخنرانی و … بر بیام
ولی ربط این ویژگی رو به استعداد سیلوگرام نفهمیدم چیه؟
اینکه بتونی یه زبان رو به راحتی یاد بگیری آیا ربطی به توانایی بسط یک موضوع و صحبت برای دیگران داره؟