Menu
نویسنده مطلب : مجید محمودی

مطلب مورد بحث:

نیازسنجی آموزشی


با خوندن نظرات دوستانم این موارد بیشتر احساس نیازم رو برانگیخت:

۱٫بازاریابی، فروش و تقویت مهارتهای ارتباطی رو برای رشد کردن در کار فعلیم نیاز دارم

۲٫راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای کوچیک رو برای دوسال بعدم…

۳٫زبان انگلیسی

۴٫تصمیم گیری

۵٫روانشناسی مثبت گرا و سبک زندگی