Menu
نویسنده مطلب : هومن تیرس‌فر

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


یک نمونه تصمیم را مطرح کنید که جنس آن برای شما، به تصمیم‌های سیستم یک نزدیک است. توضیح دهید که آیا آن را برای دیگران هم به همین صورت بیان می‌کنید یا اینکه عموماً مجبور هستید از سیستم دو برای توضیح و توجیه آن استفاده کنید؟

درود و شادباش بی‌بهانه

من در تجربه چیز‌ها یا کار‌های جدید که نیاز‌هام رو شامل میشه از سیستم تصمیم‌گیری یک استفاده می‌کنم.

برای مثال مدتی قبل زمان و هزینه گذاشتم و لوازم نقاشی روی بوم تهیه کردم و به افرادی هم که براشون سوال بود پاسخی از همون جنس سیستم تصمیم‌گیری یک دادم.
<بعضی وقت‌ها من دوست‌دارم کارهایی رو انجام بدهم بدون اینکه لازم بدونم دلیل‌اش چه وجود داشته باشد چه نداشته باشد برای کسی توضیح بدهم.>

هنوز زمان زیادی رو برای تجربه و درک(شاید بهتر) نقاشی نتونستم بزارم ولی پشیمون هم نیستم.

پیروز و موفق باشید