Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

تفکر سیستمی (فایل صوتی سمینار محمدرضا شعبانعلی)


چیزهایی که از این فایل یادگرفتم:

تفاوت اکوسیستم و سیستم؛ به این مفهوم که در اکوسیستم وجود سیستم از وجود ما مهمتر هست ولی در سیستم این نگاه وجود دارد که همه دور هم هستیم تا به یک هدف مشخص برسیم.

یکی از روش هایی که میتوانیم سیستمی بودن نگاه افراد یا سازمان ها رو بفهمیم، توجه به افق زمانی آنها هست به این مفهوم که بگردیم ببینیم نگرانی های اونها از چی هست ( اتفاقات گذشته، حال یا آینده ).

پذیرش دو نگرش توزیع شدگی و تاخیر به ما کمک میکنه که افق زمانی و نگرش بازتری داشته باشیم در واقع به نگاه سیستمی ما کمک میکند. توزیع شدگی یعنی کمتر چیزی در جهان اطراف ما هست که در یکجا متمرکز شده باشد. تاخیر یعنی کمتر چیزی در جهان اطراف ما هست که در همون لحظه جواب دهد.

یک مورد دیگه که به داشتن تفکر سیستمی به ما کمک میکنه، حسابداری ذهنی هست که با پذیرش توزیع و تاخیر محقق میشود.

مسعولیت به معنی توزیع هست و نگاه سیستمی رو شامل میشود. ولی ماموریت به معنی تمرکز هست و نگاه غیر سیستمی رو شرح میدهد.

ما آدم ها روند ها رو به رویدادها ترجیح می دهیم و رویدادها رو به زیرساختار ها ترجیح می دهیم. درواقع به نظر من ماها همیشه میخوایم یاده ترین راه و روش رو پیدا کنیم ولی غافل از اینکه به جای انتخاب ساده، ساده سازی می کنیم.

تفکر سیستمی ما رو از علت و معلول به همبستگی میرساند. اگر دو پدیده با هم کم یا زیاد شوند به این معنا نیست که علت و معلول هستند بلکه در یک سیستم با هم تغییر می کنند و رابطه ی همبستگی دارند.

۴ پدیده که حاصل تفکر سیستمی هستند :

۱. دینامیک اقلیت: اقلیت ها و گروه هایی که جنس دوم محسوب می شوند چون از جامعه جنس اول طرد شده اند، بیشتر از یکدیگر مولظبت و حمایت می کنند.

۲. هست و است: هست مسیر رشد و روند رو نشان میدهد و ترجمه becoming می باشد درصورتی که است چیزی را توصیف میکند که در لحظه وجود دارد و یک رویداد رو شرح میدهد و ترجمه being می باشد.

۳. انسان بودن

۴. راززدایی و راز آلودگی