Menu
نویسنده مطلب : سید میثم موسویان

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


یکی از روشهایی که من همیشه برای یادگیری عمیق تَر استفاده میکنم تصور أین است که مطلب رو باید اموزش بدهم اونهم به کسانی که أین موضوع أصلا براشون آشنا نیست

به قولی ساده سأزی در حد جلبک

خیلی وقتها سخت میشه اما تأثیر عجیبی داره