Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضامهاجر

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


سال‌های اول دهه هفتاد بود که کتاب‌های بزبان انگلیسی در رشته تحصیلی‌ام را به‌خاطر بهره بردن از بن دانشجویی خرید کتاب خارجی از نمایشگاه کتاب خریدم و این کتاب‌ها در قفسه کتاب‌ با کمترین استفاده از آن‌ها ماندند. گاهی فقط تورقی و گاهی خواندن چند پاراگراف از آن‌ها. همینطور خرید احساسی کتاب‌های متعددی در موضوعاتی خاص برای مطالعه در اون موضوع و نخواندن اکثر آن‌ها.
مثال دیگه؛ انتخاب یک جاده فرعی و مسیر اضافی به‌هنگام رانندگی و رفتن از نقطه الف به نقطه ب با توجیه میانبر زدن و دیدن زیبایی‌های مسیر بدون توجه به زمان کوتاهی که دارم.
راجع به تمرین دوم، فعلاً تعریفی از خودم که در اون بتونم تفاوت تصمیم منطقی و تصمیم قابل دفاع رو بهتر از متمم بنویسم ندارم.