Menu
نویسنده مطلب : بابک

مطلب مورد بحث:

سندرم ایمپاستر - دیگران از واقعیت ماجرا خبر ندارند


ظاهرا شیوع این سندروم در افراد نخبه و تیزهوش بیشتر از افراد عادی است شاید دلیلش هم این باشد که آسانتر به خواسته خود میرسند وفکر می کنند که جایگاه واقعی شان نیست و انچه به دست آورده اند حقشان نیست
مثلا با یک دهم مطالعه دیگران نمره بهتری می گیرند و با اینکه این اتفاق هی تکرار می شود ولی آن را به حساب شانس و بخت و … می گذارند یا پله های ترقی را سریعتر طی می کنند و فکر می کنند که حتما اشتباهی رخ داده که توانسته اند خیلی زیاد پیشرفت کنند چون این حد از پیشرفت واقعا طبیعی نیست
من فکر می کنم در سندرم ایمپاستر تصویری که فرد از خود و توانایی هایش دارد به دلایلی از خود واقعی اش ضعیف تر و ناتوانتر است یعنی با اینکه نخبه و تیز هوش است خود را معمولی می پندارد ودستاوردهایش چون بالاتر از یک فرد عادی است تضاد و تعارضی بین تصوراز خودش و انچه واقعا هست به وجود می آید و احتمالا اعتیاد به کار به عنوان یک مکانیزم دفاعی برای کاهش این اضطراب ناخود اگاه فعال می شود