Menu
نویسنده مطلب : پونه معتمد

مطلب مورد بحث:

در ستایش پیاده روی | راه رفتن برایمان عادی نشود (ارلینگ کاگه)


من نمیدانم ازچه زمانی شتاب و عجله برای رسیدن به جایی در نهاد آدمی شکل گرفت، اما گمان می کنم این شتابزدگی، این طمع هولناک برای رسیدن، بیش از آن که حقیقی باشد، سرابی است که پس از رسیدن پوچی آن را درک می کنیم.

من فکر می کنم قدم زدن می تواند تمرینی باشد برای کاستن از این ولع پایان ناپذیر برای سرعت. تمرین اینکه می توانیم مانند نیاکانمان به آهستگی به سوی نهری قدم برداریم، در راهمان نقاشی هزار رنگ طبیعت را به نظاره بنشینیم. لذت عبور باد را از لابلای موهایمان حس کنیم و در لازمان و لامکان غوطه ور شویم.

من فکر می کنم گام زدن کمک می کند تا به خود وحشیمان نزدیک شویم، به انسان احتمال ها، انسانی که خودش لذت هایش را تعریف می کند و در فشار ماشین ها و رسیدن به موفقیت تعریف شده دنیای سرمایه داری له نمی شود.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟