Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

زندگی خود را طراحی کنید (معرفی کتاب ‌+ خلاصه)


گاهی وفتها ، فکر کردن و وقت گذاشتن بر روی چیزی که کنترلش در اختیار ما نیست اونقدر زمین گیرمون می کنه که نمی تونیم از زمین کنده بشیم ..به نظرم باید اونقدر سبکبال باشیم که بتونیم اوج بگیریم و این سبکبال بودن یعنی هر چیز اضافه ای رو بذاریم کنار .. ما باید هر روزمون رو با دیروزمون مقایسه کنیم نه با کس دیگه و موقغیت دیگه و سعی کنیم زندگی رو هر روز قشنگتر از دیروز پیش ببریم ..