Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


 

اگرچه Ideaphoria  ( ایده پرداز بودن )  در وهله اول خیلی مفید بنظر می رسد ولی در برای بعضی مواقع سم است . مثلا برای کسی که در حال اجرای یک پروژه است ، ایده پرداز بودن می تواند باعث طولانی شدن و تحمیل هزینه های بیشتر شده و منجر به این شود که نتایج  مالی پیش بینی شده پروژه تحت تاثیر قرار گیرد.