Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


من چند بار پیش آمده که تصمیم گرفتم نرم افزاری را یا دبگیرم. کتاب آموزش نرم افزار را تهیه کردم و یکی دو فصل اول را خواندم اما بعد مدتی رها کرده و کتابم به جمع خیلی دیگر از کتابهای نخوانده کتابخانه ام اضافه شده چون با دقت زیاد فصل های اول را خواندم اما هدف مشخصی از یادگیری نرم افزار نداشته ام چون هر نرم افزاری قابلیت هایی دارد که شاید هیچ وقت لازممون نشود خیلی نوار ابزارها و منو ها دارد که گذرمان به آن نیفتد اما خیلی از کتاب های آموزش نرم افزار به تفصیل هر چه که در نرم افزار هست را آموزش می دهند.

اما چند بار برایم پیش آمده برای حل مساله ای خاص (پروژه ای که استاد تعریف کرده بود یا پروژه یا مساله ای در شرکت به من واگذار شده بود) به یادگیری بخش های مرتبط نرم افزار پرداختم به مطالب مرتبط در کتاب های آموزش نرم افزار رجوع کردم یا در اینترنت سرچ کردم  که باعث شد که یادگیری عمیق تری هم اتفاق بیفته