Menu
نویسنده مطلب : امیر تقوی

مطلب مورد بحث:

جستجوی ماهی سالمون در اطرافمان


جدی ترین مثال برای این بحث شاید تلفن لعنتی همراه باشد! در اوائل دهه ۷۰ شمسی فقط و فقط آدمهای خیلی مهم و یا خیلی پولدار موبایل داشتند! برای درک بهتر شاید بد نباشد از صفهای پیش ثبت نام و هزینه ۲ هزار دلاری و بیشتر آن روزها یاد شود و نیز گوشیهای به شدت زشت و سنگین و صرفا برای تماس صوتی و نه حتی پیامک! امروز دست هر جانداری یک گوشی هوشمند میبینیم و شوربختانه به اتصال همه کس به همه کس قناعت نکرده و میخواهیم همه چیز را به همه چیز وصل کنیم! در همین زمینه شاید اینترنت همراه را هم به عنوان مثال جدیدتری بتوان استفاده کرد! روزهایی که خیلی هم دور نبود اینترنت روی موبایل بسیار گران و بی کیفیت بود و فقط شماره هایی خاص برای مقاصدی خاص از آن بهره میبردند و امروز اپراتورها برای تخفیف بیشتر برای ارائه آن خرخره هم را میجوند! باز در همین زمینه شاید به شماره تلفن همراه هم بشود اشاره کرد! وقتی شما تقریبا مجانی میتوانید یک سیم کارت بگیرید و کلی هم منت شما را میکشند همزمان سیم کارتهایی هستند که به دلیل پیش شماره خود چند میلیون قیمت میخورند! چرا چون به جامعه این پیام را میدهد که وقتی سالمون گران بود هم من هر شب سالمون میخوردم!