Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


سلام طاهره جان
تا اونجایی که توان دارید در مقابل شیوۀ کلاس درس سنتی بایستید.

به نظرم شما به عنوان معلم یک کلاس هم این توانایی رو دارید و هم می تونید پیشرو باشید. اگه به درستی شیوۀ کلاس درس وارونه هدایت بشه با توجه به امکانات و موانع موجود آموزشی ما، توجه و رغبت دانشجویانتون به کلاس و درس بهتر و بیشتر می شه.

با اینکه من دستم توی موارد آموزشی خیلی باز هست و همچنین اصلا نمی شه کاری که شما انجام می دید رو با شغل من قیاس کنیم ولی تجربه به من آموخته که شیوۀ سنتی جوابگوی نیاز این نسل نیست.

همچنین به گمانم صحبت کردن و آوردن مثالهایی از زندگی روزمره آدمها می تونه خیلی در آموزش مفاهیم و جذب مخاطب به شما یاری برسونه. در سمینارها و همایش ها و کارگاهها که محمدرضای گرامی صحبت می کنند، از همین شیوه در بیان و فهم بهتر مسائل کمک  می گیرند.

موفق باشید دوست من.