Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و بحث رابطه پول با تلاش و توانایی


نمی دانم که چقدر این حرف می تواند درست باشد اما به نظر من خیلی عوامل هستند که در موفقیت دخیل اند و کنترل آنها دست من نیست ، اما مسئله مهم اینست که هزینه هر آمال و آرزویی شکست خوردنه ، نباید از شکست خوردن رنجید و نا امید شد باید در میدان زندگی جنگید و ادامه داد.

بجای مقصر دانستن دیگران در وضعیت الان خودم ، تلاش کنم و اگر به نتیجه نرسید مهم نیست دفعه بعد بیشتر تلاش میکنم واین را تا جایی که بتوانم ادامه میدهم و اگر به هر دلیلی دیگر راغب به ادامه نبودم باز هم من برنده ام چون همه آنچه که به من مربوط بوده را انجام دادم و وجدانم پیش خودم راحت است.