Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


برای من این جمله در متن

“مهارت ابراز وجود یعنی اینکه برای خواسته‌ها و نیازها و ارزش‌های خودم  به اندازه‌ی بقیه و نه بیشتر ، احترام قائل باشم” 

خیلی زیبا بود .

به نظرم هر انسانی که در جهت شناختن خودش و جایگاهش در کائنات حرکت میکنه  با دو حالت شاید همزمان مواجه میشه که توجه به هردو در کنار هم میتونه به توصیه ی زیبایی که در متن شده جامه عمل بپوشونه :

اول اینکه افزایش خودآگاهی به مرور به فروتنی و دریافتن کوچیک بودن خودمون در دنیا منجر میشه …اینجاست که باید یک مقدار در این روند مداخله کنیم تا بهش اجازه ندیم که ما رو در دام بی تفاوتی و انفعال و پوچی فرو ببره و به بیان نظراتمون برای دیگران و به اشتراک گذاشتن تجربیاتمون بپردازیم .

در حالت دوم که آقای شعبانعلی هم در جایی بهش اشاره میکنن

انسانی که در جهت فرهیختگی هست طبیعیه که به مرور دارای سلیقه و ذائقه و جهان بینی خاص خودش میشه و اینجا هم باز باید دخالت کنیم و اجازه ندیم به این بخش وجودمون که ما رو به اظهار نظر های صلب و قاطعانه ترغیب کنه و با عشق به داستان سفر دیگران هم در دنیا و در ذهنشون گوش بدیم.