Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

چرخه عمر چیست و چرا باید آن را بشناسیم؟


نظریه گلوله‌ی جادویی که دردهه‌ی ۴۰ و ۵۰ میلادی مطرح شد و به تاثیر قوی رسانه‌ها بر مخاطبان کاملا منفعل  اشاره می‌کند.  در این نظریه پیام رسانه مثل گلوله‌ ای است که شلیک می‌شود و بر مخاطب تاثیر می گذارد و مخاطب منفعل به سرعت آن را می‌پذیرد. البته در فرهنگ عمومی ایران واکنش‌ها به برنامه‌های رسانه‌های مختلف در همین دوران سیر می‌کند. اما این نظریه‌ تقریبا منسوخ شده است. بعد از آن نظریه هایی مطرح شدند که تاثیر رسانه را محدود و در شرایط خاص موثر می‌دانست. در نظریه‌های بعد از آن مخاطب  فعال‌تر در نظر گرفته شد. در حال حاضر پیام رسانه‌ای یکی از هزاران پیامی است که فرد در زندگی با آن روبه‌رو می‌شود و ممکن است از آن تاثیر بپذیرد. تاثیر آن به شرایط و عوامل زیادی بستگی دارد و دیگر نمی‌توان مثل چند دهه پیش تاثیر آن را قطعی دانست. مطرح شدن سواد رسانه‌ای و جدی گرفتن تقویت نگاه انتقادی مخاطب در زمان استفاده از رسانه پیرو همین نظریه‌های فعال بودن مخاطب است و نظریه‌های مخاطب محور دوران بلوغ خود را طی می‌کنند.